Styrelse / Kontakter

Kontakt epost: vingakersbiodlare@gmail.com

Ordförande:
Anders Persson, 0708-41 40 90

Vice ordförande / Sekreterare:
Lena Gustafsson 070-200 73 25

Kassör:
Clas Pettersson

Ledamöter:
Lars-Göran Andersson
Irene Sandquist

Hemsidesansvarig:
Göran Sten, 070-689 85 02
goran.sten@gmail.com