2022 års kurs är genomförd.
Vi återkommer 2023

Program 2022 såg ut så här:
Livet i ett samhälle
Nybörjarkurs
Året i bikupan
Studiebesök
Bihälsa
Praktiskt arbete i bigården
Dragväxter
Drottningodling
Biets dag, Julita gård